top of page
ארומתרפיה - רחלה ארומתרפיה

ארומתרפיה

ארומתרפיה כשמה כן היא - שיטת ריפוי טבעית המשתמשת בשמנים אתרים המופקים מצמחים. הריח המרוכז שיש לשמנים אלה (ארומה) שולח אותות למוח ומשפיע על ריפוי (תרפיה) הגוף והנפש.

שמנים אתרים בעלי תכונות תרפויטיות ידועות, המסייעות לנו לרפא את עצמנו ולהשפיע באופן חיובי על מצבנו הפיזי, המנטלי והרוחני בדרך פשוטה, יעילה וטבעית.

בארומתרפיה משתמשים בשני סוגי שמנים עיקריים:   

שמנים אתרים הם התמציות הריחניות המופקות מצמחים. הם מרוכזים מאד ולכן משתמשים רק בטיפות אחדות, אותן מוהלים בדרך כלל בשמני בסיס.

 

שמנים נשאים נקראים גם שמני בסיס כי הם משמשים כנשאים לשמנים האתרים. לשמן נשא תכונות ריפוי וערך בריאותי חשוב, אליו מוסיפים המטפלים כמות מדודה של שמן אתרי.

כשאנו מאמצים גישה הוליסטית וחיבור לטבע אנו מוצאים שהטבע מתקשר איתנו בצורה ברורה ואנו מעמיקים את הבנתינו בהתבוננות בו.

 

רבות נאמר על שמנים אתרים ועל יעילותם בזכות רכיביהם הכימיים שנבדקו במעבדה. 

אך יש לשמנים השפעה שהיא הרבה יותר עמוקה ומשמעותית מסך כל רכיביהם. 

ההשפעה הכוללת של השמנים קשורה לחלק הצמח ממנו הם מופקים, לכן אנו מחלקים אותם לחמש קטגוריות עיקריות:

זרעים ושורשים - אנרגית אדמה, חיבור לשפע

עצים ושרפים - אנרגית צמיחה, חיבור ליציבות

עלים ועשבים - אנרגיה מהירה, חיבור לאוויר

פרחים - אנרגיה מיוחדת, חיבור לאהבה

פירות – אנרגית שחרור, חיבור לקלילות ולשמחה

bottom of page