%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%99%20%D7%9B%

לימודי רייקי

רייקי I +II

- רייקי, רקע, היסטוריה

- עקרונות הרייקי

- הכרת הצ'אקרות

- לימוד תהליכי התחברות פנימה ומדיטציה

- העמקה והעצמה של אנרגיית הרייקי

- סמלי הרייקי והשימושים שלהם

- טיפול עצמי, טיפול באחרים וטיפול מרחוק

רייקי III מאסטר מטפל ART

Advanced Reiki Treatment

- העצמה והעמקה של אנרגיית הרייקי

- לימוד סמלי המאסטר מטפל

- שיטות טיפול מתקדמות


קורס רייקי I+II
משך הקורס:  3 מפגשים, 4 שעות כל מפגש 
ימי ראשון 10:00-14:00  30/1/2022 , 6/2/2022 , 20/2/2022
​לפרטים ולהרשמה: אלון  054-5302511